RASPORED TRENINGA

Raspored treninga

 

 

Ponedeljak

 

 

Utorak

 

Sreda

 

Četvrtak

 

Petak

 

Subota

19:00-20:00

Jiu Jitsu / Judo

Uzrast

7-10 god.

18:00-19:00

Tigrići

Uzrast

4-6 god.

19:00-20:00

Jiu Jitsu / Judo

Uzrast

7-10 god.

18:00-19:00

Tigrići

Uzrast

4-6 god.

19:00-20:00

Jiu Jitsu / Judo

Uzrast

7-10 god.

16:00-17:00

Karate

uzrast

svi

KATE

20:00-21:00

 Mlađi takmičari Karate i Jiu Jitsu

BORBE

19:00-20:00

Karate

uzrast

svi

20:00-21:00

Mlađi takmičari Jiu Jitsu

19:00-20:00

Karate

uzrast

svi

20:00-21:00

Mlađi takmičari Jiu Jitsu

17:00-18:00

Jiu Jitsu / Judo

Uzrast

11-15 god.

21:00-22:30

Jiu Jitsu / Judo

Starija grupa

20:00-21:00

Jiu Jitsu / Judo

Uzrast

11-15 god.

21:00-22:30

Jiu Jitsu / Judo

Starija grupa

20:00-21:00

Jiu Jitsu / Judo

Uzrast

11-15 god.

21:00-22:30

Jiu Jitsu / Judo

Starija grupa

18:00-19:30

MMA/Combat Sambo

 

21:00-22:30

MMA/Combat Sambo

 

21:00-22:30

MMA/Combat Sambo

 

19:30-20:30

Taekwondo

 

 U slučaju da klub nastupa na takmičenju u subotu svi termini se pomeraju za nedelju.