Greppling / BJJ NO – GI

je borilački sport koji se odvija na parteru i prvenstveno podrazumeva tehnike gušenja i poluge. Ovom veština je idealna za sve one koji žele da nauče osnove borbe na parteru bez korišćenja GI i samim tim naprave osnovni korak ka MMA sportu.