Karate

Karate je japanska borilačka veština. Originalno značenje reči ,, karate” je ,,prazna šaka” što znači da se radi o golorukom borenju. Karate je zasnovan na principima koji nalažu da na treningu treba uvežbavati kontrolisane tehnike koje neće prouzrokovati povredu.