Judo

Judo spada u sportove sa najbogatijom tehnikom, čemu se ne treba čuditi, jer je judo u svojoj biti veština borbe u kojoj se slabiji može golim rukama uspešno suprotstaviti jačem. Ovaj dinamičan borilački sport zahteva podjednaku hrabrost i mentalnu disciplinu. U stajaćoj poziciji podrazumeva tehnike kojima možete podići i baciti svog protivnika na leđa, a na parteru tehnike kojima zadržavate protivnika na zemlji, kontrolišete ga i savladavate gušenjem ili polugom.